Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
Betaling hver 6. måned
99,83 kr. pr. måned
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 99,83)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om kurset

Udgivet d. 2020-08-11

Opdatering på hjælpepakkerne

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

Kurset er en gennemgang af de forbedringer der har været i forbindelse med Covid-19 hjælpepakkerne.

 

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder.

 

Aftaleparterne blev d. 18. april 2020 enige om at justere disse hjælpepakker og tilføje nye tiltag, så hjælpepakkerne kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser.

 

Regeringen og alle Folketingets partier enige om, at der i den forlængede og udvidede ordning for faste omkostninger, indføres en betingelse i kompensations-bekendtgørelserne om, at ansøgende virksomheder som en forudsætning for at modtage kompensation i den forlængede periode på tro og love skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Betingelsen vil gælde for virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation i 2020 i kompensationsordningen for faste omkostninger. Virksomheder vil senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kr.

 

Aftaleparterne er enige om, at virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningerne skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer ikke kan modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser.

 

Da der er mange forskellige pakker, vil der også være mange forskellige muligheder for at søge disse pakker.

 

Dette er også set ud fra, hvilke midler man ønsker at søge og hvad man skal have dækket/refunderet. Alt dette og meget mere vil underviser Jørgen Frausing komme nærmere på i kurset, hvor han vil gennemgå nogle af de ændringer der er sket i hjælpepakkerne, samt nye tiltag der er vedtaget. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Bekendtgørelse om kompensation

Første lektion omhandler de ordninger som Vækstfonden har, så de kan støtte iværksættere og vækstvirksomheder. Her er det matchfinansieringsordningen, hvor man gennem to pakker kan finansiere de økonomiske behov der er. 

Der fortsættes med nogle af de bekendtgørelser der har været, samt de definitioner der findes inden for disse bekendtgørelser. Her kan man finde de korrekte brug af termer, hvor man som virksomhed kan tjekke hvilke pakker man er godkendt til, alt efter om man opfylder kravene for definitionerne.

ca. en time

2.  Midlertidige kompensationsordning for selvstændige

Næste lektion omhandler den midlertidige kompensationsordning for selvstændige, som nu gælder fire måneder. Retten til kompensation er for virksomheder registreret i CVR, samt personer der har B-indkomst. Her vil der igen være en gennemgang af de forskellige definitioner der er på området, for at man igen kan se om man som virksomhed er berettiget til kompensationsordningen. Yderligere bliver kompensationens tab og krav gennemgået, samt kompensationens størrelse.

27 minutter

3.  Rentefrie lån og seniorpræmien

Sidste lektion omhandler rentefrie lån, som er et led i hjælpen under Covid-19, ligesom man har set med tilbagebetaling af momsen. Da dette kun omhandler en bestemt række virksomheder, bliver der gennemgået hvilke virksomheder som er berettiget, samt hvilke der ikke er. 

Lektionen afsluttes med en gennemgang af den midlertidige nedsættelse af beskæftigelseskravet, hvor man kan få en seniorpræmie ved at blive på arbejdsmarkedet til man når pensionsalderen.

23 minutter
Jørgen Frausing

Senior Tax Manager og partner hos TVC Advokater

Jørgen Frausing arbejder primært med undervisning, markedsføring og rådgivning af revisorer. Jørgen blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2010. Jørgen har tidligere været ansat som leder af afdelingen for Bikuben/BG Banks egne skatteforhold, Skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer og leder af Info-revisions skatteafdeling. Jørgen har været medlem af FSR's skatteudvalg. Jørgen har en betydelig undervisningserfaring.