Christina Steen

Christina har gennem sin karriere beskæftiget sig meget med professionsansvar, samt bestyrelses- og direktionsansvar. Christina har ført et betydeligt antal sager for særligt advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, direktører samt bestyrelsesmedlemmer, hvilket også betyder, at Christina er en særdeles erfaren procedør og har en særdeles praktisk tilgang til emnet.

Kurser

Bestyrelses- og direktionsansvar

Christina Steen

Kurset " Bestyrelses- og direktionsansvar" indeholder en gennemgang af det erstatningsansvar, som et bestyrelsesmedlem og en direktør risikerer at ifalde. Kurset belyser erstatningsansvaret gennem såvel teori som praksis. Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med bestyrelses- og direktionsansvar. På kurset vil du bl.a. lære om: - Udviklingstendenser - Erstatningsbetingelserne - overblik - Culpa belyst gennem regler og praksis, herunder bl.a. - Håbløshedstidspunktet - Udtræden af bestyrelsen – er det ansvarspådragende - Bestyrelsens instruktionsbeføjelse over for direktionen - Lempelse af erstatningsansvaret - Tab - Forsikringsmuligheder, herunder særlige regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer - Forældelse Du vil på kurset bl.a. få svar på, - om der gælder en særlig culpanorm, om man uden videre kan udtræde af en bestyrelse for at gardere sig mod at erstatningsansvar,  i hvilket omfang, erstatningsansvaret kan afdækkes med en forsikring, om en bestyrelse som udgangspunkt har handlet ansvarspådragende, når en virksomhed går konkurs og meget mere.

5

Anbefalede kurser