Gør en forskel for landets revisorer


Som underviser hos Revikurser får du en enestående mulighed for at dele din ekspertise og bidrage til læring og udvikling hos vores kursister.

Vi ser frem til at samarbejde med dig!

Tanya Honoré Schultz

Tanya underviser vores medlemmer i emner som personaler: skat og moms, skatte- og momsregler for firmabiler samt aktionærlån i praksis.

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think ”

Tanya underviser vores medlemmer i emner som personaler: skat og moms, skatte- og momsregler for firmabiler samt aktionærlån i praksis.
Tanya Honoré Schultz er Director I BDOs Tax Legal afdeling.

Hun er uddannet cand.jur og cand.merc. (jur) fra Aalborg Universitet med speciale i ansættelsesret, arbejdsgiverforpligtelser og medarbejderbeskatning. 

Med mere en 10 års erfaring inden for beskatning samt indberetning af løn og personalegoder samt øvrige forhold omkring håndtering af medarbejdere og generel personalejura er Tanya yderst kompetent på området, og bruger sin brede faglige viden til at tilbyde vores medlemmer ekspert undervisning. Derudover har Tanya en bred erfaring inden for beskatning af ejerledere og hovedaktionærer samt øvrig national skatteret.

Bent Ramskov

Bent Ramskov er leder af DAHLs skatteafdeling og har solid erfaring som advokat samt møderet for Højesteret. 

Bent Ramskov beskæftiger sig primært med selskabsskatteret, og kernekompetencerne ligger i rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskab og personligt drevne virksomheder. Han yder skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herinde værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, selskabsret og andre rådgivere. 

Bent fører skattesager på alle niveauer - også i Højesteret. I samarbejde med et stærkt hold specialiserer han sig i ejendomsvurderingsloven og de skatteretlige rammer relateret hertil. Han yder rådgivning om ethvert område forbundet med ejendomsvurderinger.

Som uddannet HD i regnskabsvæsen og med en ph.d. i skatteret er Bent en anerkendt og ofte anvendt underviser, som tit afholder kurser for branchens øvrige rådgivere - især om skatteretlige emner. Han er medlem af en række ERFA-grupper med skatteretlig vinkler og har forfattet adskillige bøger og artikler om skatteretlige emner. 

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think ”

Carsten Ceutz

Carsten Ceutz er advokat, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm, og guider vores kursister igennem rekonstruktion og insolvensretten. 

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think ”

Med hovedspeciale i alle elementer af insolvensretten har Carsten Ceutz opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. 

Han repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant i nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. 

Carsten begår sig sikkert og effektivt som anerkendt rekonstruktør og anvender sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser, og har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner og konkursbehandling.

Bliv en del af holdet og inspirér tusindevis af professionelle inden for revisorbranchen.